کلیدواژه‌ها = مکانیک کوانتومی
تعداد مقالات: 2
1. هویت مکان از دیدگاه نظریه نسبیت و مکانیک کوانتومی، مطلق انگاری نسبی یا نسبی‌گرایی مطلق

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-71

احمد نصیری محلاتی؛ علیرضا کهنسال


2. منطق فازی و مبانی مکانیک کوانتومی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-44

احمد نصیری محلاتی؛ جهانگیر مسعودی