داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
زهرا آبیار فلسفه دین دکتری دین پژوهی، مدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسین اترک فلسفه اخلاق گروه فلسفه، دانشگاه زنجان
ابراهیم ایجابی فلسفه علم عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش
محسن احتشامی نیا کلام اسلامی (کلام سنتی) عضو هیئت علمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
محمدحسن احمدی دانشگاه تهران
معروفعلی احمدوند کلام جدید (الهیات جدید) هیات علمی دانشگاه
قاسم اخوان نبوی عضو هیئت علمی گروه کلام و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
علیرضا آرام فلسفه اخلاق دکتری فلسفه اخلاق، دانشگاه قم
محمدحسین ایراندوست فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی .احد قم
اعظم ایرجی نیا فلسفه تطبیقی استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی
محمدرضا ارشادی نیا فلسفه اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی/دانشده الهیات و معارف اسلامی/ دانشگاه حکیم سبزواری
مریم یارعلی فلسفه اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی
حسین آزادمنجیری فلسفه اسلامی دکتری از گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
سهام اسدی نیا فلسفه دین استادیار، عضو هیات علمی و مدیر کل فرهنگی اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز
علیرضا اسعدی فلسفه اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی
حمیدرضا اسکندری دامنه دانشگاه علامه طباطبایی
سید محسن اسلامی اردکانی فلسفه اخلاق دانش آموخته گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمدجواد اسماعیلی فلسفه اسلامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
محمد اصغری پست مدرنیسم عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
محمد رضا افروغ فلسفه دین دانشکده الهیات-نجف اباد
سید عبدالرئوف افضلی فلسفه اسلامی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه ص
رضا اکبری فلسفه دین استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران
محسن اکبری فلسفه تطبیقی گروه فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی، مربی حق التدریس؛ گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار حق التدریس.
محمد سعید اکبری دهقان فلسفه دین پژوهشگر دین پژوهی
علیرضا آل بویه فلسفه اخلاق عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمد الله نیا سماکوش کلام اسلامی (کلام سنتی) گروه الهیات
میثم امانی فلسفه تطبیقی عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
منصور ایمانپور فلسفه اسلامی عضو هیات علمی
حجت ایمانی کیا دبیر گروههای علمی کلام و فلسفه علوم انسانی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه مشهد
مهرداد امیری عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
حمید امیرچقماقی فلسفه دین دبیر قطب علمی فلسفه دین
سعید انواری فلسفه اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی
نفیسه اهل سرمدی فلسفه اسلامی دانشگاه اصفهان - گروه فلسفه وکلام اسامی
علی بابایی گروه فلسفه دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل ایران
محمدرضا بیات فلسفه دین استادیار دانشگاه تهران
مرتضی بحرانی فلسفه سیاسی مدیر گروه مطالعات میان رشته ای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
عباس بخشنده بالی فلسفه اسلامی دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران
غلامرضا بدرخانی حکمت متعالیه (فلسفه صدرا) فارغ التحصیل دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
عارف برخورداری دانشگاه تهران
محمد بنیانی دانشیار دانشگاه شیراز
محسن بهلولی فسخودی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علیرضا پارسا دانشگاه
وحید پاشایی کلام اسلامی (کلام سنتی) گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
جلال پیکانی فلسفه تحلیلی گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه پیام نور ایران تهران
حسن پناهی آزاد گروه مبانی نظری دانشگاه معارف اسلامی
مریم پوررضاقلی فلسفه اسلامی استادیار رشته فلسفه،گروه فلسفه وکلام اسلامی،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه ولی عصر(عج)،رفسنجان
محسن جاهد فلسفه اخلاق گروه فلسفه دانشگاه زنجان
محبوبه جباره ناصرو فلسفه تطبیقی فلسفه، دانشکده ی الهیات، دانشگاه شیراز. شیراز، ایران
سیدمجتبی جلالی فلسفه اسلامی استادیار گروه معارف اسلامی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،واحد شهرکرد، دانشگاه شهرکرد،شهرکرد ،ایران
عباس جوارشکیان عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مسیب جوزی فلسفه اسلامی دانشگاه بین المللی قزوین
مهری چنگی آشتیانی حکمت متعالیه (فلسفه صدرا) معاون پژوهشی دانشکده شریعتی
حبیب حاتمی کنکبود کلام اسلامی (کلام سنتی) گروه معارف دانشگاه لرستان
محمدهادی حاضری گروه فلسفه مضاف، دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. قم
محسن حبیبی فلسفه اسلامی گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی
غزاله حجتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکد]هی حکمت معاصر، گروه فلسفه ی دین
عبدالرزاق حسامی فر فلسفه تحلیلی گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
سید حسین حسینی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سید نصیراحمد حسینی گروه ادیان ابراهیمی، جامعه المصطفی العالمیه
محمد حسین حسین پور کلام اسلامی (کلام سنتی) مشهد/ جامعه المصطفی العالمیه
رسول حسین پور تنکابنی حکمت متعالیه (فلسفه صدرا) پژوهشگر پسادکتری دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهشکدۀ مطالعات اسلامی در علوم انسانی
علی حسینی سی سخت حکمت متعالیه (فلسفه صدرا) مسئول آموزش و پژوهش سطح 4 مدرسه علمیه عالی نواب
سید محمد حسینی سورکی فلسفه اخلاق گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
اکبر حسینی قلعه فلسفه اسلامی دانشیار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
سهراب حقیقت فلسفه اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی- دانشکده الهیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز
محمدمهدی حکمت مهر فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم
احمد حمداللهی اسکوئی فلسفه تطبیقی استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
وحید خادم زاده کلام جدید (الهیات جدید) استادیار دانشگاه فرذوسی مشهد
امیرحسین خداپرست گروه فلسفه‌ی غرب، مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران
محمد خسروی فارسانی حکمت متعالیه (فلسفه صدرا) عضو هیأت علمی
جواد دانش فلسفه اخلاق مدیر گروه فلسفه اخلاق، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مجتبی درایتی فلسفه های جدید موسسه فرهنگی پژوهشی الجواد توس، مشهد ، ایران
عابدین درویش پور عضو هیات علمی
سردار دکامی فلسفه اسلامی دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس
بهروز دیلم صالحی گروه علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی چالوس ایران
حسن دهقان معرفت شناسی اسلامی عضوهیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
رحیم دهقان فلسفه اخلاق استادیار دانشکده الهیات و ادیان/ دانشگاه شهید بهشتی
محمد مهدی دهقانی اشکذری فلسفه های جدید استادیار دانشگاه فرهنگیان یزد
عباس دهقانی نژاد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
بهنام ذوالقدر گروه فلسفه. دانشگاه هامبورگ
کاظم راغبی فلسفه دین دکترای فلسفه دین.طلبه حوزه علمیه قم
زهرا رستاخیز قصرالدشتی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
هادی رستگار مقدم گوهری فلسفه اسلامی آموزش و پرورش خراسان رضوی
ابراهیم رستمی فلسفه اسلامی گروه معارف اسلامی
حسن رضازاده کلام جدید (الهیات جدید) فلسفه
حمید رضانیا فلسفه دین هیات علمی و سردبیر نشریه علم نافع
جواد رقوی فلسفه تطبیقی عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام / جامعه المصطفی نمایندگی خراسان
حسین رمضانی حسین آباد فلسفه تطبیقی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محمد رضا رنجبر استادیار دانشگاه پیام نور
روزبه زارع مرکز مطالعات علوم انسانی اسلامی، دانشگاه جامع امام حسین، تهران
سید سعید زاهد زاهدانی فلسفه علم دانشیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز
عباس یزدانی فلسفه دین دانشگاه تهران
علی اصغر یزدان بخش فلسفه اسلامی مدیر فرهنگی دانشگاه بینالود مشهد، استاددانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه فرهنگیان بهشتی، هاشمی نژاد، ثامن الحجج (ع)
علی محمد ساجدی فلسفه تطبیقی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز-دانشکده الهیات-بخش فلسفه وکلام اسلامی
سید مهدی سجادی کلام جدید (الهیات جدید) مدرس حق التدریس- دانشگاه دولتی بیرجند-گروه معارف
سید حسین سید موسوی فلسفه اسلامی دانشیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
شمس الله سراج کلام اسلامی (کلام سنتی) گروه فلسفه.دانشکده الهیات.دانشگاه ایلام.ایلام.ایران
حمیدرضا سروریان فلسفه اسلامی دانشگاه حضرت معصومه
اسماعیل سعادتی خمسه دانشیار گروه فلسفه دانشگاه محقق اردبیلی
محمد سعیدی مهر فلسفه دین دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مریم سلطانی گروه فلسفه دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده انسانی، اردبیل
عسکری سلیمانی امیری فلسفه اسلامی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
مهدی سلیمانی خورموجی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، گروه فلسفه
علیرضا سمنانی گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران
محمدتقی سهرابی فر کلام اسلامی (کلام سنتی) عضو هیئت علمی گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
محمد سهیلی فلسفه های جدید مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد
محمدتقی شاکر کلام اسلامی (کلام سنتی) استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق سلام الله علیه
دلبر شجاع آباجلو حکمت متعالیه (فلسفه صدرا) گروه معارف اسلامی.دانشکده ادبیات اسلامی.دانشگاه ارومیه.شهر ارومیه. کشور ایران اسلامی
حسام الدین شریفی فلسفه اسلامی محقق قم
محسن شعبانی یزدلی فلسفه اخلاق گروه فلسفه اخلاق، دانشکده الهیات، دانشگاه قم
مریم شمسایی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمدرضا شمشیری فلسفه تطبیقی گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)
علی شهبازی فلسفه تطبیقی گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم
حسین صابری ورزنه فلسفه تطبیقی استادیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
محمود صیدی فلسفه اسلامی استادیار دانشگاه شاهد
مریم صمدیه دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی
یحیی صولتی فلسفه تطبیقی استادیار ,واحد کرج
محمد حسین طالبی فلسفه های مضاف عضو هیئت علمی گروه حقوق\ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سید مجید ظهیری حکمت متعالیه (فلسفه صدرا) عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمد عابدی فلسفه سیاسی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
فاطمه عابدینی حکمت متعالیه (فلسفه صدرا) دانش آموخته دانشگاه اصفهان
عمران عباسپور کلام اسلامی (کلام سنتی) گروه معارف اسلامی، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تبریز، شهر تبریز، ایران
حسن عباسی حسین‌آبادی فلسفه مشاء دانشیار دانشگاه پیام نور
مهدی عباس زاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مهدی عبدالهی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مدیر گروه فلسفه علوم انسانی اسلامی
اکرم عسکرزاده مزرعه فلسفه دین دانشیار گروه فلسفه دانشگاه محقق اردبیلی
احمد عسگری فلسفه مشاء عضو هیئت علمی گروه فلسفه ، دانشگاه شهید بهشتی
مهدی عظیمی فلسفه اسلامی دانشیار دانشگاه تهران، دانشکدۀ الهیات، گروه فلسفه و کلام اسلامی
اسماعیل علی‌خانی عضو هیئت علمی
قربان علمی کلام جدید (الهیات جدید) دانشکده الهیات دانشگاه تهران
محمد غفوری نژاد حکمت متعالیه (فلسفه صدرا) عضو گروه شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب
علیرضا فارسی نژاد حکمت متعالیه (فلسفه صدرا) گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه شیراز
فاطمه فاضل زاده فلسفه اسلامی الهیات(فلسفه و کلام اسلامی، مربی، دانشگاه پیام نور
علی فتحی اگزیستانسیالیسم گروه فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران
اصغر فتحی عمادابادی گروه فلسفه دانشگاه اصفهان
سعیده فخار نوغانی فلسفه دین هیات علمی جامعه المصطفی
وحیده فخار نوغانی گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا فرجی فلسفه دین استادیار گروه فلسفه دانشگاه پیام نور
هادی فنایی نعمت سرا(اشکوری) فلسفه اسلامی هییت علمی فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی
مهدی قاسمی کلام جدید (الهیات جدید) امور پژوهش
مهدی قائدشرف فلسفه تطبیقی استاد مدعو/علامه طباطبایی
قدرت الله قربانی گروه فلسفه
هاشم قربانی فلسفه اسلامی گروه معارف اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
نوراله قیصری فلسفه سیاسی گروه آموزشی علوم سیاسی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران
رحیم کارگر فلسفه اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حسین کامکار طلبه حوزه علمیه قم
سحر کاوندی فلسفه اسلامی عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشکده علوم انسانی / دانشگاه زنجان
احسان کردی اردکانی فلسفه تطبیقی دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
یارعلی کرد فیروزجایی فلسفه اسلامی گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم
محمد کیوانفر فلسفه اسلامی هیئت علمی دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب و مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی
قاسمعلی کوچنانی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران
مجتبی گراوند کلام اسلامی (کلام سنتی) عضو هیت علمی
محمدمهدی گرجیان فلسفه اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم
مهدی گنجور کلام جدید (الهیات جدید) هیئت علمی دانشگاه اصفهان
پریسا گودرزی فلسفه تطبیقی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/ عضو گروه انسان شناسی
رضا مثمر فلسفه تحلیلی گروه فلسفه ذهن، پژوهشکده علوم شناختی، پردیس، تهران، ایران
ناصر محمدی فلسفه تطبیقی گروه فلسفه و کلام دانشککده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب
حسین محمدخانی فلسفه اسلامی گروه اموزشی معارف.دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک
الهام محمدزاده فلسفه اسلامی دانشگاه بجنورد
بهروز محمدی منفرد عضو هیئت علمی گروه اخلاق- دانشکاه تهران
محمدحسین مختاری هرمنوتیک عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی امام خمینی و رییس دانشگاه مذاهب اسلامی
سیدجواد میری منیق فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مرتضی مزگی نژاد استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه بیرجند
جهانگیر مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
زهره معماری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نادیا مفتونی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران
موسی ملایری فلسفه های جدید گروه فلسفه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
محمود ملکی راد فلسفه اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمد مهدوی کلام اسلامی (کلام سنتی) گروه معارف دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
رمضان مهدوی آزادبنی فلسفه دین گروه فلسفه و کلام اسلامی-دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران
رمضان مهدوی آزادبنی فلسفه دین گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه مازندران- بابلسر- مازندران - ایران
حسن مهرنیا فلسفه های جدید عضو هیأت علمی گروه فلسفه و معاون علمی دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران
عیسی موسی زاده فلسفه های جدید دبیر تحریریه نقد و نظر
سید علی محمد موسوی فلسفه اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
سید محمد مهدی موسوی مهر اگزیستانسیالیسم هیات علمی دانشگاه صداوسیما
ناصر مومنی فلسفه اسلامی عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه پیام نور اصفهان
ذوالفقار ناصری فلسفه دین محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی-دبیر تحریریه فصلنامه نقدونظر
رضا نیرومند فلسفه اسلامی دانشگاه بجنورد
احمد نصیری محلاتی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدعلی نظری سرمازه حکمت متعالیه (فلسفه صدرا) عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد. و مدیر مرکز تخصصی کلام اسلامی شیخ مفید شهرکرد
عبدالله نیک سیرت استادیار گروه فلسفه دانشگاه شهید چمران اهواز
اسماعیل نوشاد دانشجوی دکتری فلسفه / دانشگاه اصفهان
قدسیه سادات هاشمی دولابی هیأت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی
سید علی اصغر هاشم زاده فلسفه اخلاق مدرس گروه معارف دانشکده الهیات دانشگاه اصفهان
عبدالحمید واسطی فلسفه اسلامی هیات علمی گروه منطق فهم دین / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حسین واله فلسفه اسلامی دانشگاه شهید بهشتی
محمدتقی یوسفی فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم (ع) - گروه فلسفه و کلام
محمدعلی وطن دوست فلسفه اسلامی استادیار گروه فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد
حسین وفاپور فلسفه دین مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
هادی وکیلی فلسفه اسلامی دانشیار مطالعات تطبیقی عرفان و مدیرگروه پژوهشی حکمت اسلامی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی