راهنمای نویسندگان

الف- ضوابط کلی و محتوایی

 • مقالة ارسالی جهت چاپ در فصلنامه باید دارای محتوای علمی‌پژوهشی ‌باشد.

        نکته: ترجمه مقاله اگر همراه با نقد جامع علمی باشد می‌تواند در نشریه علمی-پژوهشی درج شود.

 • لازم است نویسنده یا نویسندگان مشخصات دقیق خود راشامل: نام و نام خانوادگی، رتبۀ علمی، مؤسسۀ متبوع، شمارۀ تلفن، نشانی دقیق پست الکترونیکیe-mail در صفحه‌ای جداگانه ارسال کنند.
 • در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، نویسندۀ مسئول مشخص گردد.

         نکته: چنانچه نویسندۀ مسئول مشخص نشده باشد، ارائۀ مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسندۀ اول است.

 • مقاله قبلاً منتشر نشده و نویسنده، متعهد به نشر آن‌ در جای دیگر نباشد. ضمناً مقاله‌های ارسالی، نباید هم‌زمان به فصلنامه‌های دیگر ارائه شوند.
 • چنان‌چه مقاله‌ای برگرفته از پایان‌نامه یا طرحی تحقیقاتی باشد، یادآوری آن در ابتدای مقاله الزامی است.
 • مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده است.
 • حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاله‌ها برای مجله محفوظ است.

        نکته: مجله در ویرایش یا تلخیص مقالات به نحوی که در محتوای علمی آن‌ها خللی وارد نگردد، آزاد است.

 • تأیید نهایی مقاله برای چاپ در فصلنامه، پس از نظر داوران با هیأت تحریریۀ فصلنامه است.
 • پس از چاپ مقاله، دو نسخۀ مجله به نویسندۀ اصلی و یک نسخه به سایر نویسندگان اهدا خواهد شد.
 • نقل و اقتباس از مقاله‌های انتشار یافته در مجله، با ذکر منبع آزاد است.

ویژگی‌های شکلی مقاله

حتماً با الگوی فصلنامه (مندرج در صفحه اول سامانه نشریه) تنظیم شده باشد؛

 • حجم مقاله تایپ‌شده همراه با چکیده و کتابنامه (حداکثر 7500 کلمه) به آدرس سامانه نشریه ارسال شود؛
 • مقاله در محیط Word  با پسوند DOCX با قلم Noorzar نازک 14 برای متن و Times New Roman نازک 10برای انگلیسی حروف‌چینی گردد.

شیوه‌های استناد بایستی به صورت درون‌متنی بین پرانتز به شرح ذیل باشد:

 • قرآن: آیات (همراه با ترجمه) داخل گیومه درج شده و سپس نام سوره و شماره آیه (داخل پرانتز) آورده شود. نمونه: «الحَمدُ لِلهِ رَبِّ العالَمین؛ ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است» (حمد: 1).
 • کتاب: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار اثر، شمارۀ جلد: شمارۀ صفحه، مثال: منبع فارسی با صفحات متناوب (مطهری، 1360، ج1: ص200-220) و با صفحات متفاوت (امینی، 1387، ج1: ص200 و 207)؛ نکته: درج (حرف ق) برای تاریخ‌ قمری لازم است.
 • منبع انگلیسی با صفحات متناوب (Kant, 1788: p.224-288) و با صفحات متفاوت Kant, 1788: pp.44, 288)).
 • مقاله: (نام خانوادگی، سال انتشار اثر: شمارۀ صفحه. مثال: یاسری، 1385: ص75).

تذکر:

 •  اگر از یک نویسنده، بیش از یک اثر در مقاله استفاده شود، در صورت اشتراک زمان انتشار آنان، پس از سال انتشار، با ذکر حروف الفبا در گیومه از یکدیگر متمایز شوند. مانند: (مطهری، 1360، «الف»، ص200) یا (مطهری، 1360، «ب»، ص145).
 • اگر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگی یک نفر می‌آید و با واژه «دیگران» به دیگر مؤلفان اشاره می‌شود.
 • اگر به دو اثر از یک نویسنده، بدون فاصله ارجاع داده شود، به جای تکرار نام نویسنده، از واژه «همو» استفاده می‌شود و به جای تکرار منبع و سال «همان» درج شود. در ارجاع به منابع لاتین در متن به جای واژه «همان» از «ibid.»، «همو» از «Idem.» و «پیشین» از «op.cit» استفاده شود.
 • معادل لاتین کلمات غیرفارسی و تلفظ واژگان و اصطلاحات مهجور داخل متن و پرانتز بیاید و توضیحات دیگر در پاورقی آورده شود؛
 • عبارات تکریمی: از کلیشه به جای عبارات تکریمی استفاده شود. مانند: 9 به‌ جای (ص)؛ 7 به جای (ع)؛ 4 به جای (ره) و : به جای (علیهم‌السلام) و ...

فهرست منابع و مآخذ (کتاب‌نامه) در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا و به روش زیر تدوین و درج شود:

 •  کتاب‌ها: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب یرانیک)، مترجم، جلد، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.
 •  مقالات: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه (ایرانیک)، دوره و شماره نشریه، شماره صفحات مقاله؛ مانند: (ص 25-45).
 • منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام (تاریخ مشاهده منبع در سایت یا وبلاگ)، «عنوان مقاله یا نوشته»، آدرس دقیق اینترنتی یا دسترسی (CD و ...).
 •  پایان‌نامه‌ها: نام خانوادگی، نام (سال دفاع از رساله)، عنوان رساله، مقطع تحصیلی، گروه، نام دانشکده، دانشگاه.

ویژگی‌های محتوایی مقاله

1) فایل اول شامل:

 • عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی دانشگاهی و پست الکترونیکی سازمانی نویسنده یا نویسندگان؛
 • در صورتی‌که مقاله مشترک است، عنوان (نویسنده مسئول) در مقابل اسم او درج ‌شود.

2) فایل دوم: اصل مقاله شامل:

 • چکیده فارسی (حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه)؛ 3. کلیدواژه‌ها (3 تا 7 کلمه).
 • در صورتی که مقاله برگرفته از پایان‌نامه باشد یا سازمان و نهادی هزینه مالی پروژه را پرداخت کرده باشد و یا تشکری لازم داشته باشد باید در پاورقی صفحه اول (چکیده) درج شود.

3) صفحات دوم تا آخر شامل: 1. مقدمه و طرح مسئله، پیشینه تحقیق، روش تحقیق و گردآوری اطلاعات؛ 2. تبیین ابعاد مسئله به صورت منطقی‌شده با رعایت انسجام و هماهنگی مطالب در زیرمجموعه‌سازی استاندارد (پیگیری از الگوی عددی یا حرف و عدد)؛ 3. نتیجه‌گیری؛ 4. کتاب‌نامه.

تذکر: مقاله پیش‌تر یا همزمان به مجله‌های دیگر ارایه نشده باشد و نویسنده به نشر آن‌ در جای دیگر متعهد نباشد.