اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 402
تعداد پذیرش 103

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 114
تعداد مشاهده مقاله 47703
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 27234
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 19 روز
درصد پذیرش 26 %