اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 385
تعداد پذیرش 102

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 104
تعداد مشاهده مقاله 35995
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24295
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 19 روز
درصد پذیرش 26 %