اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 278
تعداد پذیرش 68

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 69
تعداد مشاهده مقاله 18523
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 15918
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 17 روز
درصد پذیرش 24 %