اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 321
تعداد پذیرش 75

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 77
تعداد مشاهده مقاله 23657
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 19026
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 16 روز
درصد پذیرش 23 %