کلیدواژه‌ها = هویت مکان
تعداد مقالات: 1
1. هویت مکان از دیدگاه نظریه نسبیت و مکانیک کوانتومی، مطلق انگاری نسبی یا نسبی‌گرایی مطلق

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-71

احمد نصیری محلاتی؛ علیرضا کهنسال