موضوعات = حکمت متعالیه (فلسفه صدرا)
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه انسانی زن از منظر ملاصدرا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-115

مهدی شجریان؛ احمد واعظی


2. انحصار علم به علم حضوری نزد صدرالمتألهین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-39

حجت اسعدی؛ عباس جوارشکیان