نویسنده = جهانگیر مسعودی
تعداد مقالات: 2
1. منطق فازی و مبانی مکانیک کوانتومی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-44

احمد نصیری محلاتی؛ جهانگیر مسعودی


2. خودگرایی؛ بررسی ساختار و مؤلفه‌های آن در فلسفۀ صدرا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 139-162

جهانگیر مسعودی؛ ریحانه شایسته