دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی توصیف عملگرایانه دین در فلسفه کانت و ابن سینا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

مهرداد امیری؛ حبیب حاتمی کن کبود؛ حسین فلاحی اصل


تحلیل و ارزیابی دو مدل روایی در عصر نوین الهیات مسیحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

سید امیررضا مزاری؛ جهانگیر مسعودی؛ رضا اکبری


توزیع عادلانه قدرت و مناصب حکومتی از دیدگاه ارسطو و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

مسیب جوزی؛ مجید ملایوسفی؛ محمدصادق زاهدی


معنای زندگی در دیدگاه اکهارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

مریم یارعلی؛ محمدصادق زاهدی


تحلیل عقلی فلسفی رابطه بین قانونمداری و پیشرفت جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

محسن ایزدی


تأثیر الگوی خدای قرآنی بر مفهوم خدا در اندیشۀ کندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

حسن عباسی حسین‌آبادی؛ اکرم عبدالله‌پور