دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی توصیف عملگرایانه دین در فلسفه کانت و ابن سینا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

مهرداد امیری؛ حبیب حاتمی کن کبود؛ حسین فلاحی اصل


2. تحلیل و ارزیابی دو مدل روایی در عصر نوین الهیات مسیحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

سید امیررضا مزاری؛ جهانگیر مسعودی؛ رضا اکبری


3. توزیع عادلانه قدرت و مناصب حکومتی از دیدگاه ارسطو و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

مسیب جوزی؛ مجید ملایوسفی؛ محمدصادق زاهدی


4. خوانشی بر مقایسه ی نسبت واحد و کثیر با تکیه بر مفهوم واحد و احد در نظام فکری افلوطین و علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399

ریحانه مرادی پور؛ حسین کلباسی اشتری


5. تحلیل روش شناسی فطری مهدویت پژوهی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

حسین الهی نژاد