دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل و ارزیابی دو مدل روایی در عصر نوین الهیات مسیحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22081/nir.2020.56178.1176

سید امیررضا مزاری؛ جهانگیر مسعودی؛ رضا اکبری


توزیع عادلانه قدرت و مناصب حکومتی از دیدگاه ارسطو و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22081/nir.2020.54308.1126

مسیب جوزی؛ مجید ملایوسفی؛ محمدصادق زاهدی


تأثیر الگوی خدای قرآنی بر مفهوم خدا در اندیشۀ کندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22081/nir.2023.64997.1385

حسن عباسی حسین‌آبادی؛ اکرم عبدالله‌پور


دفاع هستی‌شناسانه از اکنون‌گرایی در باب زمان در برابر ازل‌گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22081/nir.2022.62271.1329

روح اله رسولی؛ مجید ملایوسفی؛ محمدجواد شمس؛ روح اله آدینه


اتحاد نفس با عقل فعال در اندیشه ابن‌سینا و صدرالمتألهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22081/nir.2022.62193.1325

محمدعلی اسماعیلی؛ مهری چنگی اشتیانی


انتقال معرفتی از کلام آهنگین و شاعرانه و اسطوره ای به ایده های افلاطونی، حرکتی از شنیدار به دیدار در اندیشه باستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22081/nir.2023.65525.1394

محمد حسین سلطان زاده پسیان؛ جهانگیر مسعودی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی


بررسی تاریخی- تحلیلی رهیافت ابن سینا و کانت درباب ماهیت دین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22081/nir.2019.55475.1157

مهرداد امیری؛ شهرام رهنما