دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل و ارزیابی دو مدل روایی در عصر نوین الهیات مسیحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22081/nir.2020.56178.1176

سید امیررضا مزاری؛ جهانگیر مسعودی؛ رضا اکبری


توزیع عادلانه قدرت و مناصب حکومتی از دیدگاه ارسطو و ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

10.22081/nir.2020.54308.1126

مسیب جوزی؛ مجید ملایوسفی؛ محمدصادق زاهدی


معنای زندگی در دیدگاه اکهارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1401

10.22081/nir.2021.56747.1191

مریم یارعلی؛ محمدجواد شمس؛ مجید ملایوسفی


تحلیل عقلی فلسفی رابطه بین قانونمداری و پیشرفت جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

10.22081/nir.2022.62646.1343

محسن ایزدی


تأثیر الگوی خدای قرآنی بر مفهوم خدا در اندیشۀ کندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

10.22081/nir.2023.64997.1385

حسن عباسی حسین‌آبادی؛ اکرم عبدالله‌پور


جایگاه علم حضوری در رابطه دانش و عمل اخلاقی از دیدگاه صدرالمتالهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1402

10.22081/nir.2022.61803.1318

حلیمه شیخ علیشاهی؛ ابوالفضل غفاری؛ جهانگیر مسعودی؛ سعید بهشتی


دفاع هستی‌شناسانه از اکنون‌گرایی در باب زمان در برابر ازل‌گرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22081/nir.2022.62271.1329

روح اله رسولی؛ مجید ملایوسفی؛ محمدجواد شمس؛ روح اله آدینه


اتحاد نفس با عقل فعال در اندیشه ابن‌سینا و صدرالمتألهین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22081/nir.2022.62193.1325

محمدعلی اسماعیلی؛ مهری چنگی اشتیانی


انتقال معرفتی از کلام آهنگین و شاعرانه و اسطوره ای به ایده های افلاطونی، حرکتی از شنیدار به دیدار در اندیشه باستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22081/nir.2023.65525.1394

محمد حسین سلطان زاده پسیان؛ جهانگیر مسعودی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی