کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 9
1. جایگاه انسانی زن از منظر ملاصدرا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 93-115

مهدی شجریان؛ احمد واعظی


2. بررسی تطبیقی غایت‌مندی در حرکت جوهری ملاصدرا و حرکت در طبیعت وایتهد

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-33

علی ناییجی؛ مهدی منفرد


3. مقایسه فرونسیس در اندیشه های هایدگر و ملاصدرا

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-31

مریم صمدیه؛ مجید ملایوسفی؛ محمدصادق زاهدی؛ محمدحسن حیدری


4. تفکر سیستمی حکمت متعالیه در شناخت محیط زیست (مطالعه‌ی موردی: زمین)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-55

علی مسروری؛ علیرضا نجف زاده تربتی؛ علیرضا آزاد


5. بررسی و تبیین نقش زبان در بازنمود واقعیت‌ و برآیندهای معرفت‌شناختی آن از دیدگاه ملاصدرا

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-121

وحیده فخار نوغانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


7. خطای طبقه بندی در اندیشه ملاصدرا

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-134

حسین اسعدی


8. خودگرایی؛ بررسی ساختار و مؤلفه‌های آن در فلسفۀ صدرا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 139-162

جهانگیر مسعودی؛ ریحانه شایسته


9. نگاه نقادانه به دیدگاه ریچارد رورتی دربارۀ تمثیل آینه از منظر ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 121-139

رضا اکبری؛ عبدالکریم خالکی؛ امیرحسین سلیمانی