دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، اسفند 1398، صفحه 1-154 
بررسی تطبیقی پیوند فضیلت، معرفت و خیر در اندیشه‌ی افلاطون و ملاصدرا

صفحه 71-93

زهرا محمدی محمدیه؛ جهانگیر مسعودی؛ احمد آقایی زاده ترابی