دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 1-201 
رویکرد صدرا و هایدگر به دوآلیسم نفس و بدن

صفحه 33-53

حسین آزادمنجیری؛ مجید ملایوسفی؛ محمدحسن حیدری؛ محمدصادق زاهدی


مسئلۀ شر و قابلیت‌های صورت‌بندی نظریۀ عوض

صفحه 91-113

قدرت الله قربانی؛ شکیلا دهقان بنادکی


نقش عقل در برانگیختن رفتا‌رهای اخلاقی از منظر علامه طباطبایی

صفحه 155-171

مریم قلاسی؛ محمد کاظم علمی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی