دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 1-201 
2. رویکرد صدرا و هایدگر به دوآلیسم نفس و بدن

صفحه 33-53

حسین آزادمنجیری؛ مجید ملایوسفی؛ محمدحسن حیدری؛ محمدصادق زاهدی


5. مسئلۀ شر و قابلیت‌های صورت‌بندی نظریۀ عوض

صفحه 91-113

قدرت الله قربانی؛ شکیلا دهقان بنادکی


7. نقد و بررسی تفسیر میرداماد از روایات خلقت نوری

صفحه 133-155

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید محمد موسوی


8. نقش عقل در برانگیختن رفتا‌رهای اخلاقی از منظر علامه طباطبایی

صفحه 155-171

مریم قلاسی؛ محمد کاظم علمی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی